İhracat

Çalıştığımız Ülkeler
1.
CEZAİR 2. LİBİA 3. LİBNAN 4. SUDİ ARABİSTAN 5. FİLİSTİN 6. KOSOVA 7. AZEBAYCAN  8. DUBAİ 9. IRAK 10. İRAN 11. FAS 12. KUVEYT 13. ÜRDÜN 14. MISIR 15. GÜRCİSTAN 16. KAZAKİSTAN 17. UKRAİNA 18. RUSYA 19. KIRGIZİSTAN
 

İhracat